آفازی چیست؟

تعریف آفازی|علت شناسی گونه ها و روش بهبود آن

تعریف آفازی آفازی یک اختلال چند مدالیته ای  است که در آن گفتن، شنیدن، نوشتن، خواندن و سایر توانایی های گفتاری را تحت تاثیر قرار می دهد. این اختلال با اینکه چند مدالیته ای است اما ممکن است که همه مدالیته ها به یک اندازه آسیب نبینند. علاوه بر آسیب در زمینه تولید و درک …

تعریف آفازی|علت شناسی گونه ها و روش بهبود آن ادامه »