تعریف آلزایمر

تعریف آلزایمر | علت شروع و راه های پیشگیری از آلزایمر

 آلزایمر آلزایمر یکی از آشنا ترین بیماری ها و به طور کلی کلماتی است در باره ی پیری و کهولت سن میشنویم. آلزایمر یکی از بیماری های مختص پیری است که با آن آشنا میشویم. میدانیم مسئولیت تمام فعالیت های بدن ما خواسته ارادی یا غیر ارادی بر عهده مغز و سلول های عصبی مغز …

تعریف آلزایمر | علت شروع و راه های پیشگیری از آلزایمر ادامه »