اندازه دور سر نوزاد

اندازه دور سر نوزاد / علت ایجاد دو عارضه ی میکروسفالی و ماکروسفالی در کودکان

اندازه دور سر نوزاد اندازه دور سر نوزاد هنگام تولد یکی از فاکتور هایی است که از  اهمیت خاصی برخوردار است. پس از تولد قد، وزن ، دور سر و … مورد سنجش قرار میگیرد که اهمیت دور سر به مراتب اهمیت بیشتری از فاکتور های دیگر دارد. اندازه طبیعی دور سر نوزاد: امدازه دور …

اندازه دور سر نوزاد / علت ایجاد دو عارضه ی میکروسفالی و ماکروسفالی در کودکان ادامه »