آسیب های شایع دست ها و توانبخشی بعد از جراحی

آسیب های شایع دست ها و توانبخشی پس از جراحی

توانبخشی پس از جراحی دست توانبخشی بعد از جراحی دست معمولا شامل چندین مرحله مختلف است. پس از انجام جراحی، افراد معمولا برای ایجاد ثبات یا بی‌حرکتی دست و مچ دست باید از آتل (splint) یا وسیله دیگری استفاده کنند. بیماران همچنین اغلب باید تمرینات دست را انجام دهند تا از چسبیدن تاندون‌های ترمیم شده به بافت اطراف و محدود کردن حرکت دست جلوگیری …

آسیب های شایع دست ها و توانبخشی پس از جراحی ادامه »