تعریف توتیکولی گردن

تعریف توتیکولی گردن | انواع و شیوه درمان آن

تعریف توتیکولی گردن انحراف جانبی گردن که در آن سر به یک طرف خم شده و چانه به طرف مقابل آن متمایل است توتیکولی گردن میگویند.در این اختلال نوزاد پس از تولد گردن خم دیده میشود. در این عارضه عضله استرنوکلایدو ماستوئید یا جناقی ترقوی پستانی در یک طرف دچار سفتی شده و گردن به …

تعریف توتیکولی گردن | انواع و شیوه درمان آن ادامه »