دیجیتال بیبی

تعریف دیجیتال بیبی | تشخیص علائم و مدیریت آن

 تعریف دیجیتال بیبی اختلال دیجیتال بیبی یا اوتیسم اکتسابی که در آن کودکان با علائمی شبیه اوتیسم مشاهده میشوند. اختلالی شبیه به اوتیسم همراه با تاخیر کلامی، شناختی، اختلال حسی، مشکلات اجتماعی و ارتباطی که به علت استفاده بیش از حد کودکان زیر دو سال از گوشی، تلویزیون، تبلت و… ایجاد میشود.همانطور که میدانیم استفاده …

تعریف دیجیتال بیبی | تشخیص علائم و مدیریت آن ادامه »