گیلن باره

گیلن باره و ویروس هایی که میتوانند عامل گیلن باره باشند

تعریف گیلن باره یکی از بیماری های خود ایمنی و نادر است که موجب ناتوان کننده شدن فرد میشود. یک بیماری خود ایمنی است که در آن سلول های ایمنی بدن به سلول های خودی حمله میکنند و آنها را تخریب میکنند. سلول های هدف شامل سلول های عصبی سیستم عصبی محیطی میباشند که موجب …

گیلن باره و ویروس هایی که میتوانند عامل گیلن باره باشند ادامه »